• 08 2001 470 ; 030 322 706
 • djk.kern@siol.net

  Cenik oskrbnega dne

  djklogo5ZAVOD ŽUPNIJE TRNOVO - KARITAS
  DOM
  JANEZA KRSTNIKA
  Kolezijska ulica 1 A, 1000 Ljubljana

   

         
  C E N I K 
  storitev institucionalnega varstva starejših 
  od 01. 10. 2019 dalje 
   
  Vrsta storitve   enota cena v €
         
  1. STANDARDNE STORITVE      
         
  a. standardne storitve v enoposteljni sobi      
  *oskrba I                          pom./dan dan 28,97
  *oskrba II                            4,93 dan 33,90
  *oskrba III A                        9,86 dan 38,83
  *oskrba III B                      14,14 dan 43,11
  *oskrba IV   dan 39,18
  *standardne storitve v dvoposteljni sobi      
  *oskrba I   dan 26,34
  *oskrba II                             4,93 dan 31,27
  *oskrba III A                         9,86 dan 36,20
  *oskrba III B                      14,14 dan 40,48
  *oskrba IV   dan 36,55
     
  b. nestandardne storitve - doplačilo k ceni oskrbnega dne glede na nižjo ceno standardne storitve    
  *lastna kopalnica - dvoposteljna soba
    (k sanitarijam dodan tuš ali kopalna kad)
    dan  10% 2,63
  *lastna kopalnica - dvoposteljna soba
    (k sanitarijam dodan tuš ali kopalna kad)
    dan   5% 1,32
  *apartma   dan  30% 7,90
         
   c. odsotnost      
  *odbitek za odsotnost   dan -3,00
         
   č. rezervacija - oskrba I z dodatkom za nadstandardno storitev, z upoštevanjem odbitka za odsotnost      
  *enoposteljna soba   dan 28,60
  *dvoposteljna soba   dan 24,66
  *apartma   dan 31,24
         
  d. dodatne storitve      
   *dietna prehrana - sladkorna   dan 0,90
  *dietna prehrana - ostala   dan 0,70
  *dietna prehrana brez glutena   dan 1,44
  *prehrana za sondo - tekoča   dan 0,90
  *vegetarijanska prehrana   dan 0,90
  *postrežba hrane v sobo - (oskrba I)   obrok 1,80
  *spremstvo na pregled   ura 7,60
  *postiljanje postelje ma željo stanovalca (oskrba I)   storitev 1,90
  *storitve šivanje, krpanje osebnega perila   ura 8,40
  *storitev čistilke - dodatno čiščenje sobe   ura 7,60
  *pogostejša menjava posteljnine (oskrba I)   storitev 1,90
  *pogostejša menjava brisač (oskrba I in II)   storitev 1,90
  *kopanje ali umivanje - dodatno (oskrba I in II)   storitev 7,60
  *britje (oskrba I in II)   storitev 5,00
  *selitev na lastno željo - generalno čiščenje sobe in inventarja   ura 7,60
  *dodatni obrok prehrane   po ceniku tržne dejavnosti  
  *storitve pedikure   po ceniku tržne dejavnosti  
         
  2. STORITVE DRUGIH IZVAJALCEV, ki jih dom PREFAKTURIRA stanovalcem     
  *odprava namerno povzročene škode vrednost računa  
  *priključek za kabelsko TV v sobi vrednost računa  
  *telefonski pogovori iz stacionarnega telefona v sobi vrednost računa  
       
   
  Storitve po tem ceniku, pod točko 1. se izvajajo na podlagi 11. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 114/2006), zato so te storitve v skladu s 6. tocko 42. čl. Zakona o DDV oproščene plačila DDV (Ur.list RS, št. 13/2011 ZDDV-1-UPB3 do Ur.list RS, št. 77/2018).
   
  Storitve po tem ceniku, pod točko 2. se prefakturirajo skupaj z vključenim DDV.
   
  Zavod župnije Trnovo - Karitas je v skladu s prvim odstavkom 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1-UPB3 Ur.list RS, št. 13/2011 do št. 77/2018) oproščen obračunavanja DDV.
   
  Cenik je sprejel Svet Zavoda župnije Trnovo - Karitas na seji, dne 27.03.2019.
         
    Direktor:
    Anton Kompare