• 08 2001 470 ; 030 322 706
 • djk.kern@siol.net
  Kakšna je oblika organiziranosti Doma Janeza Krstnika?
  Dom Janeza Krstnika je zasebni socialnovarstveni zavod s podeljeno koncesijo za izvajanje socialnovarstvene storitve institucionalnega varstva starejših. Njegov ustanovitelj je Zavod župnije Trnovo – Karitas.
  Komu je namenjeno bivanje v Domu Janeza Krstnika?
  Kako dolgo je potrebno čakati na prosto mesto?
  Kje in kako prijavimo potrebo po varstvu in oskrbi v Domu Janeza Krstnika?
  Kakšen bivalni standard nudi Dom Janeza Krstnika?
  Kaj naj stanovalec ob sprejemu prinese v Dom?
  Kako je poskrbljeno za zdravstveno oskrbo stanovalcev?
  Kako je poskrbljeno za zdravstveno nego stanovalcev?
  Kako je poskrbljeno za socialno oskrbo stanovalcev?
  Pri kateri osebi lahko dobim informacije o zdravstvenem stanju svojca?
  Ali je kljub prenizkim osebnim prejemkom glede na ceno mesečnih oskrbnih stroškov v domu, mogoče biti sprejet v Dom Janeza Krstnika?
  Kako urejamo dodatek za pomoč in postrežbo?
  Ali je dodatek za pomoč in postrežbo potrebno kasneje vračati?
  Kako je poskrbljeno za prehrano stanovalcev?
  Kako se ureja plačilo oziroma doplačilo oskrbe v primeru, da starostnik sam ne razpolaga z lastnimi sredstvi?
  Kako se oblikujejo cene vaših storitev?
  Kako se razlikujejo med seboj kategorije oskrbe stanovalcev in s tem cene storitev?
  Ali se stroški oskrbe znižajo v primeru odsotnosti stanovalca?