• 08 2001 470 ; 030 322 706
  • djk.kern@siol.net

    Pravilnik o določanju vrst in obsega storitev