Cenik dodatnih storitev

djklogo5ZAVOD ŽUPNIJE TRNOVO - KARITAS
DOM
JANEZA KRSTNIKA
Kolezijska ulica 1 A, 1000 Ljubljana

 

       
C E N I K 
dodatnih storitev oskrbe 
od 01. 05. 2023 dalje 
 
Vrsta storitve   enota cena v €
       
       
d. dodatne storitve      
 *dietna prehrana - sladkorna   dan 0,90
*dietna prehrana - ostala   dan 0,70
*dietna prehrana brez glutena   dan 1,44
*prehrana za sondo - tekoča   dan 0,90
*vegetarijanska prehrana   dan 0,90
*postrežba hrane v sobo - (oskrba I)   obrok 1,80
*spremstvo na pregled   ura 7,90
*postiljanje postelje ma željo stanovalca (oskrba I)   storitev 1,90
*storitve šivanje, krpanje osebnega perila   ura 8,40
*storitev čistilke - dodatno čiščenje sobe   ura 7,90
*pogostejša menjava posteljnine (oskrba I)   storitev 1,90
*pogostejša menjava brisač (oskrba I in II)   storitev 1,90
*kopanje ali umivanje - dodatno (oskrba I in II)   storitev 7,90
*britje (oskrba I in II)   storitev 5,00
*selitev na lastno željo - generalno čiščenje sobe in inventarja   ura 7,90
*posmrtna oskrba   storitev 30,00
*uporaba lastnega hladilnika   mesečno 4,00
*dodatni obrok prehrane   po ceniku tržne dejavnosti  
*storitve pedikure   po ceniku tržne dejavnosti  
       
2. STORITVE DRUGIH IZVAJALCEV, ki jih dom PREFAKTURIRA stanovalcem     
*odprava namerno povzročene škode vrednost računa  
*priključek za kabelsko TV v sobi vrednost računa  
*telefonski pogovori iz stacionarnega telefona v sobi vrednost računa  
 *prehranski dodatki po naročilu stanovalca vrednost računa   
 
 
Storitve pod točko 2 tega cenika se prefakturirajo skupaj z vključenim DDV po prejetih računih dobavitelja.
 
Storitve po tem ceniku se izvajajo na podlagi 11. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 - UPB do 28/19),
zato so te storitve v skladu s 6. točko 42. čl. Zakona o DDV oproščene plačila DDV (Ur.list RS, št. 13/11 ZDDV-1-UPB3
do Ur.list RS, št, 3/22).
 
Zavod župnije Trnovo - Karitas je v skladu s prvim odstavkom 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1-UPB3 Ur.list RS, št. 13/2011 do št. 77/2018) oproščen obračunavanja DDV.
 
Cenik je sprejel Svet Zavoda župnije Trnovo - Karitas na seji, dne 26.04.2022.
       
  Direktor:
  Anton Kompare