Cenik oskrbnega dne

djklogo5ZAVOD ŽUPNIJE TRNOVO - KARITAS
DOM
JANEZA KRSTNIKA
Kolezijska ulica 1 A, 1000 Ljubljana

 

       
C E N I K 
storitev institucionalnega varstva starejših 
od 01. 04. 2024 dalje 
 
Vrsta storitve   enota cena v €
       
1. STANDARDNE STORITVE      
       
a. standardne storitve v enoposteljni sobi      
*oskrba I                          pom./dan dan 33,13
*oskrba II                            4,93 dan 39,08
*oskrba III A                        9,86 dan 45,02
*oskrba III B                      14,14 dan 50,18
*oskrba IV   dan 45,68
*standardne storitve v dvoposteljni sobi      
*oskrba I   dan 30,12
*oskrba II                             4,93 dan 36,07
*oskrba III A                         9,86 dan 42,01
*oskrba III B                      14,14 dan 47,17
*oskrba IV   dan 42,67
   
b. nestandardne storitve - doplačilo k ceni oskrbnega dne glede na nižjo ceno standardne storitve    
*lastna kopalnica - dvoposteljna soba
  (k sanitarijam dodan tuš ali kopalna kad)
  dan  10% 3,00
*lastna kopalnica - dvoposteljna soba
  (k sanitarijam dodan tuš ali kopalna kad)
  dan   5% 1,50
*apartma   dan  30% 9,04
       
 c. odsotnost      
*odbitek za odsotnost   dan -3,00
       
 č. rezervacija - oskrba I z dodatkom za nadstandardno storitev, z upoštevanjem odbitka za odsotnost      
*enoposteljna soba   dan 33,13
*dvoposteljna soba   dan 28,62
*apartma   dan 36,16
       
       
 Cene osnovne oskrbe so oblikovane na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.
 
Storitve po tem ceniku se izvajajo na podlagi 11. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS,5t.3/07 - UPB do 28/19),
zato so te storitve v skladu s 6. točko 42.čl.Zakona o DDV oproščene plačila DDV (Ur.list RS,št. 13/11 ZDDV-1-UPB3
do Ur.list RS, št. 3/22).
 
Cenik je sprejel Svet Zavoda župnije Trnovo - Karitas na seji, dne 27.03.2024.
       
  Direktor:
  Anton Kompare