Cenik oskrbnega dne

djklogo5ZAVOD ŽUPNIJE TRNOVO - KARITAS
DOM
JANEZA KRSTNIKA
Kolezijska ulica 1 A, 1000 Ljubljana

 

       
C E N I K 
storitev institucionalnega varstva starejših 
od 01. 10. 2019 dalje 
 
Vrsta storitve   enota cena v €
       
1. STANDARDNE STORITVE      
       
a. standardne storitve v enoposteljni sobi      
*oskrba I                          pom./dan dan 28,97
*oskrba II                            4,93 dan 33,90
*oskrba III A                        9,86 dan 38,83
*oskrba III B                      14,14 dan 43,11
*oskrba IV   dan 39,18
*standardne storitve v dvoposteljni sobi      
*oskrba I   dan 26,34
*oskrba II                             4,93 dan 31,27
*oskrba III A                         9,86 dan 36,20
*oskrba III B                      14,14 dan 40,48
*oskrba IV   dan 36,55
   
b. nestandardne storitve - doplačilo k ceni oskrbnega dne glede na nižjo ceno standardne storitve    
*lastna kopalnica - dvoposteljna soba
  (k sanitarijam dodan tuš ali kopalna kad)
  dan  10% 2,63
*lastna kopalnica - dvoposteljna soba
  (k sanitarijam dodan tuš ali kopalna kad)
  dan   5% 1,32
*apartma   dan  30% 7,90
       
 c. odsotnost      
*odbitek za odsotnost   dan -3,00
       
 č. rezervacija - oskrba I z dodatkom za nadstandardno storitev, z upoštevanjem odbitka za odsotnost      
*enoposteljna soba   dan 28,60
*dvoposteljna soba   dan 24,66
*apartma   dan 31,24
       
d. dodatne storitve      
 *dietna prehrana - sladkorna   dan 0,90
*dietna prehrana - ostala   dan 0,70
*dietna prehrana brez glutena   dan 1,44
*prehrana za sondo - tekoča   dan 0,90
*vegetarijanska prehrana   dan 0,90
*postrežba hrane v sobo - (oskrba I)   obrok 1,80
*spremstvo na pregled   ura 7,60
*postiljanje postelje ma željo stanovalca (oskrba I)   storitev 1,90
*storitve šivanje, krpanje osebnega perila   ura 8,40
*storitev čistilke - dodatno čiščenje sobe   ura 7,60
*pogostejša menjava posteljnine (oskrba I)   storitev 1,90
*pogostejša menjava brisač (oskrba I in II)   storitev 1,90
*kopanje ali umivanje - dodatno (oskrba I in II)   storitev 7,60
*britje (oskrba I in II)   storitev 5,00
*selitev na lastno željo - generalno čiščenje sobe in inventarja   ura 7,60
*dodatni obrok prehrane   po ceniku tržne dejavnosti  
*storitve pedikure   po ceniku tržne dejavnosti  
       
2. STORITVE DRUGIH IZVAJALCEV, ki jih dom PREFAKTURIRA stanovalcem     
*odprava namerno povzročene škode vrednost računa  
*priključek za kabelsko TV v sobi vrednost računa  
*telefonski pogovori iz stacionarnega telefona v sobi vrednost računa  
     
 
Storitve po tem ceniku, pod točko 1. se izvajajo na podlagi 11. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 114/2006), zato so te storitve v skladu s 6. tocko 42. čl. Zakona o DDV oproščene plačila DDV (Ur.list RS, št. 13/2011 ZDDV-1-UPB3 do Ur.list RS, št. 77/2018).
 
Storitve po tem ceniku, pod točko 2. se prefakturirajo skupaj z vključenim DDV.
 
Zavod župnije Trnovo - Karitas je v skladu s prvim odstavkom 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1-UPB3 Ur.list RS, št. 13/2011 do št. 77/2018) oproščen obračunavanja DDV.
 
Cenik je sprejel Svet Zavoda župnije Trnovo - Karitas na seji, dne 27.03.2019.
       
  Direktor:
  Anton Kompare