Cenik storitev tržne dejavnosti za zunanje uprabnike

djklogo5
ZAVOD ŽUPNIJE TRNOVO - KARITAS
DOM JANEZA KRSTNIKA
Kolezijska ulica 1 A, 1000 Ljubljana
 

 

                                     
C E N I K 
storitev TRŽNE DEJAVNOSTI za zunanje uprabnike
od 01. 04. 2023 dalje 
 
Vrsta storitve           enota                       cena v €
                                     
1. STORITVE KUHINJE                                    
                                     
*zajtrk - navadni     obrok                       2,00
*zajtrk - sladkorna dieta     obrok                       2,50
*zajtrk - druga dieta     obrok                       2,50
                               
*kosilo - navadno     obrok                       7,00
*kosilo - sladkorna dieta           obrok                       8,00
*kosilo - druga dieta           obrok                       8,00
                                     
*veberja - navadna           obrok                       4,00
*veberja - sladkorna dieta     obrok                       4,50
*vebarja - druga dieta     obrok                       4,50
                               
*malica - za zaposlene             trenutna vrednost nadomestila za prehrano na delu na dan
           
2. STORITVE PEDIKURE          
           
*pedikura obeh nog           storitev                       25,00
*pedikura ene noge           storitev                       12,50
*arefleksna masaža obeh stopal - 45 minut           storitev                       24,00
*refleksna masaža enega stopala - 20 minut           storitev                        12,00
*odstranitev zadebeljene koze na podplatih in odstramtev otisdanca obeh nog           storitev                        6,00
*odstranitev zadebeljene koze na podplatu in odstranitev otiscanca ene noge           storitev                       3,00
*obdelava enega vraščenega nohta           storitev                        8,00 
*manikura - nega rok           storitev                        10,00 
*lakiranje nohtov           storitev                        5,00
                                     
3. STORITVE PRALNICE                                    
                                     
*pranje in likanje perila           kg                       2,00
                                     
4. ODDAJA PROSTORA V NAJEM                                    
                                     
*parkirno mesto v garaži doma           mesec                       100
*prostor fizioterapije za telovadbo           ura                       10,00
*souparaba prostora pedikure za frizerko           10% od prometa                        
 
Zavod župnije Trnovo - Karitas je v skladu s prvim odstavkom 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1-UPB3,
Ur list RS. št. 13/2011 do št. 86/2014) oproščen obračunavanja DDV.
 
Cenik je sprejel Svet Zavoda župnije Trnovo - Karitas na seji, dne 30.03.2023.
                                     
        Direktor:
        Anton Kompare