Kakšna je oblika organiziranosti Doma Janeza Krstnika?
Dom Janeza Krstnika je zasebni socialnovarstveni zavod s podeljeno koncesijo za izvajanje socialnovarstvene storitve institucionalnega varstva starejših. Njegov ustanovitelj je Zavod župnije Trnovo – Karitas.