Predstavitev služb DJK

SLUŽBA ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE

Zdravstvena nega in oskrba potekata v Domu kontinuirano štiriindvajset ur, vse dni v tednu, kar omogoča stalen nadzor, varnost in pomoč stanovalcem pri izvajanju vseh osnovnih življenjskih aktivnostih (osebna higiena, prehranjevanje, pomoč pri dvigovanju, gibanje, zagotavljanje varnosti, zadovoljevanje socialnih potreb, razvedrilo, rekreacija in izvajanje medicinsko tehničnih posegov oz. negovalnih intervencij). Zdravstveno nego, oskrbo in rehabilitacijo izvajamo v skladu s sodobnimi usmeritvami, delo je prilagojeno vsakemu posamezniku, njegovim potrebam in željam. Poudarjen je individualni pristop in celostna obravnava, zato z vsakim stanovalcem, in po potrebi tudi s svojcem, naredimo individualni načrt storitev zdravstvene nege in oskrbe.
Stanovalci lahko izrazijo svoje potrebe, želje, pohvale in pripombe s področja zdravstvene nege in oskrbe na mesečnih sestankih in individualno vse delovne dni v tednu.
Delavci službe se zavedamo, da kljub požrtvovalnemu delu našim stanovalcem ne moremo popolnoma nadomestiti družine, zato se trudimo tudi za dobro sodelovanje s svojci, ki so nepogrešljivi v procesu oskrbe in s tem pri zagotavljanju dobrega počutja stanovalcev v Domu.

 

DELOVNA TERAPIJA IN FIZIOTERAPIJA

Delovna terapija v Domu posega na področje zdravstvene in socialne dejavnosti. Cilj delovne terapije je vključevanje čim večjega števila stanovalcev v različne terapevtsko vodene aktivnosti na nivoju skupinskega in individualnega dela, kar omogoča kakovostnejše in samostojnejše življenje v obdobju starosti. Z aktivnostmi vplivamo na večanje in ohranjanje stanovalčeve samostojnosti pri skrbi za sebe, pri
delu in pri dejavnostih v prostem času. Zelo pomembno je področje skrbi zase, področje raznolikih dnevnih aktivnosti. Slednje vključujejo:
– učenje, ohranjanje in obnavljanje samostojnosti v dnevnih aktivnostih (oblačenje, slačenje, osebna higiena, hranjenje,…),
– trening funkcionalne mobilnosti (npr. učenje pravilnega presedanja na invalidski voziček,…) nato obnavljanje in ohranjanje te aktivnosti,
– učenje obvladovanja ožjega življenjskega prostora.

Delovna terapija na področju telesnih funkcij vključuje predvsem terapevtske vaje, gibalne aktivnosti, kognitivno perceptivni trening itd. Stanovalci se lahko vključijo v različne prostočasne aktivnosti: kreativne in miselne aktivnosti, pevski zbor, gospodinjske aktivnosti, v skupino »razgibajmo možgančke«, literarno-pogovorno skupino, pogovorno skupino ob kavi, pogovorno skupino na varovanem oddelku, »veselo dopoldne« na varovanem oddelku, sestavljene aktivnosti na varovanem oddelku. Velik poudarek je tudi na duhovnosti. To dejavnost vodi župnija Trnovo. Na varovanem oddelku in individualno na negovalnem oddelku so vključene tudi aktivnosti s pomočjo živali. Zajček Cofi prebiva na varovanem oddelku. V Domu potekajo različne prireditve in srečanja: kulturne prireditve, mesečna praznovanja rojstnih dnevov, izleti, domski piknik, pustovanje, martinovanje, silvestrovanje, sestanki stanovalcev po nadstropjih, skupni sestanki stanovalcev…).
Knjižnico vodi in ureja stanovalka, gospa Nevenka Rijavec. Stanovalcem, ki ne morejo obiskati knjižnice, prinese knjige v sobo.
Vsakodnevno skupno molitev v domski kapeli oblikuje gospa Cveta A. Pucihar. V sklopu delovne terapije sodelujejo prostovoljci, ki vodijo različne skupine.

Na področju fizioterapije skrbimo za čim bolj kvalitetno rehabilitacijo stanovalcev po boleznih in poškodbah, za vzdrževanje čim boljše funkcionalne gibljivosti in aktivnosti, ohranjanje samostojnosti v dnevnih aktivnostih.

 

SOCIALNA SLUŽBA

V socialni službi nudimo pomoč stanovalcem pri reševanju njihovih socialnih stisk in težav, pri vzpostavljanju stikov z organizacijami in posamezniki, pomembnimi za stanovalce. Po potrebi oziroma na željo izvedemo osebni obisk kandidata/kandidatke za sprejem na domu, v bolnici ali v drugem zavodu, v okviru nalog priprave starostnika in njegovih svojcev na prihod v dom.
Za dijake izobraževalnih ustanov, s katerimi imamo vzpostavljeno medinstitucionalno sodelovanje, pripravljamo in izvajamo program socialnega praktikuma.